תנאים והגבלות

תנאי אתר האינטרנט ותנאי השימוש


1. תנאים

בביקורך באתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות כפוף לכל תנאי השימוש, ההגבלות, החוקים והתקנות, והינך מסכים כי אתה תפעל בהתאמה עם אותם חוקים. אם אינך מסכים עם תנאים אלה, נאסר עליך להשתמש באתר זה. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים.

2. רישיון שימוש

   1. ניתן באופן זמני להוריד עותק אחד של חומרים (מידע או תוכנה) באתר האינטרנט של israel-taxi.blogspot.com לצפייה, לשימוש אישי בלבד ולא שימוש מסחרי. זהו מתן רישיון, לא העברה של הזכויות, וגם תחת רישיון זה לא ייתכן:
         1. לשנות או להעתיק את החומר;
         2. להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או עבור כל תצוגה ציבורית (מסחרי או לא מסחרי);
         3. ניסיון הידור או להנדס את התוכנות או החומרים הכלולים באתר האינטרנט הזה;
         4. להסיר את זכויות היוצרים או סימונים קניינים אחרים מן החומרים;
         5. העברת חומרים מהאתר לאדם אחר, או העלתם לכל שרת אחר.
   2. רשיון זה מופסק באופן אוטומטי במידה ואתה מפר אפילו סעיף אחד מהמגבלות הללו ובנוסף עלול להסתיים ידי israel-taxi.blogspot.com בכל זמן נתון. עם סיום השימוש או הצפייה בחומרים אלה עליך להשמיד את כל חומרי האתר אשר נמצאים בחזקתך אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. כתב ויתור

החומרים באתר האינטרנט israel-taxi.blogspot.com מסופקים "כמו שהם". בעלי האתר אינם נושאים באחריות, במפורש או במרומז, לגבי התאמת החומרים למטרה מסוימת, או אי הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כן, אתר זה אינו מתחייב כלל ועיקר לגבי רמת הדיוק או האמינות של החומרים באתר האינטרנט בדרך זו או אחרת ובוודאי כאשר מדובר באתרי אינטרנט אחרים שמקשרים לאתר זה או לחומרים של אתרים חיצוניים המופיעים באתר זה.

4. מגבלות

בשום מקרה לא יישאו בעלי האתר או ספקיה באחריות לכל נזק (לרבות, נזקים בגין אובדן של נתונים או רווחים, או בשל הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט, גם אם בעלי האתר או נציג מורשה מטעמם קיבלו הודעה בכתב או בעל פה על אפשרות של נזק כזה. בגלל שערכאות שיפוט מסוימות אינן מתירות הגבלות על אחריות מרומזת, או מגבלות של אחריות לגבי נזק ישיר או עקיף, ייתכן והמגבלות לא רלוונטיות עבורך.

5. תיקונים שגיות

החומרים המופיעים באתר האינטרנט israel-taxi.blogspot.com יכולים לכלול טעויות טכניות, דפוס, או צילום. אתר זה אינו מתחייב כי החומרים באתר האינטרנט מדויקים, שלמים או מעודכנים. הבעלים רשאיים לערוך שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אתר האינטרנט לא מתחייב לעדכן את החומרים לא לשנות אי דיוקים כאלה ואחרים.

6. קישורים

הבעלים לא בדקו את כל האתרים המקשרים לאתר זה באינטרנט ואינם אחראים לתוכן של כל אתר מקשר (או מקושר) כזה. הכללת כל קישור באתר האינטרנט אינה מעידה על מתן חסות על ידי הבעלים של האתר. השימוש בכל אחד מאתרי האינטרנט הללו (מקשרים ומקושרים) הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

7. שינוי תנאי שימוש 

בעלי האתר רשאים לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת וזמן נתון ללא הודעה מוקדמת. באמצעות שימושך באתר אינטרנט זה אתה מסכים להיות כפוף לגירסה הנוכחית של תנאי השימוש וההגבלות.