מקורות

בחלק זה של האתר המתמקד בעיקר במוניות בישראל, אך גם בתחבורה ציבורית וכלי רכב אחרים באופן כללי יותר, ניתן למצוא מקורות שונים באינטרנט ואתרים אחרים שנמצאו ראויים להופיע כאן. יש לציין שאנו לא אחראיים לכל נזק באשר הוא שעלול להיגרם כתוצאה מביקורכם מאחד או יותר מאתרים חיצוניים שמופיעים בקישורים בעמוד הזה או בחלקים אחרים של האתר (לכן האחריות מוטלת על המשתמש עצמו בלבד).

אם אתם חושבים שהאתר שלכם ראוי גם כן להופיע כאן, או במקום שונה בבלוג, ניתן ליצור קשר באמצעות מילוי הטופס בעמוד הזה (אפשר לציין את האימייל והאתר שלכם שלא יפורסמו מכיוון שהתגובות נבדקות לפני פרסומם או מחיקתן, או בלועזית - moderated). רק אתרי אינטרנט שקשורים לתחום התחבורה, מוניות, כלי רכב וכו' ילקחו בחשבון.