מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלכם חשובה לנו מאוד. לפיכך, פיתחנו מדיניות זו על מנת שתוכל להבין כיצד אנו אוספים ועושים שימוש במידע אישי. להלן מתווה את מדיניות הפרטיות שלנו.
    * לפני או בזמן איסוף מידע אישי, נוכל לזהות את המטרות שעבורן המידע נאסף.
    * אנו נאסוף מידע אישי אך ורק במטרה להגשים מטרות שצוינו על ידינו ולמטרות תואמות אחרות, אלא אם נקבל את הסכמת האינדיבידואל או כנדרש בחוק.
    * אנחנו רק שומרים מידע אישי, כל עוד שמירת המידע עוזרת להגשמת מטרות אלו.
    * אנו נאסוף מידע אישי על ידי האמצעים החוקיים וההוגנים, ובמידת הצורך, עם ידיעתו או הסכמתו של הנוגע בדבר.
    * נתונים אישיים צריכים להיות רלוונטיים למטרות שעבורן הן משמשות, וכן במידת הצורך, צריכים להיות גם מדויקים, שלמים ועדכניים.
    * אנו נשמור על המידע האישי באמצעות אמצעי אבטחה סבירים מפני אובדן או גניבה, וכן גישה לא מורשית, גילוי, העתקה, שימוש או שינוי.
    * אנו ננקוט באמצעים זמינים ללקוחות לגבי המדיניות שלנו וכן לגבי השיטות הנוגעות לניהולו של המידע האישי.
אנו מחויבים לנהל את האתר שלנו על פי עקרונות אלה על מנת להבטיח את הסודיות של המידע האישי וכן להבטיח כי הוא מוגן ומתוחזק בהתאם.